کاربردهای مجاز و غیر مجاز پوش فیت

کاربردهای مجاز لوله های پوش فیت : انتقال فاضلاب سبک و سنگین روی زمین ، زیر سطح ، زیر خاک ، داخل و خارج ساختمان انتقال آب باران و آبهای… ادامه نوشته ←