ویژگی و مزایای پوش فیت نیک بسپار

عمر مفید طولانی؛ لوله و اتصالات و حلقه های آب بندی سیستم هایپوش فیت نیک بسپار در برابر ضربه، تنش های مکانیکی و حرارتی و مواد شیمیایی بسیار مقاوم هستند… ادامه نوشته ←