پوش فیت نیو فلکس آذین سپاهان

گیتی پسند از کجا تا کجا… شروع فعالیت مراکز تحقیقات پلیمر، مکانیک و برق گیتی پسند در سال ۱۳۷۷، و کسب نتایج علمی، کارآمد و اثربخش در  صنعت ساختمان و… ادامه نوشته ←