مواد تشکیل دهنده لوله ۵ لایه نیک بسپ

مواد تشکیل دهنده لوله ۵ لایه نیک بسپار یزد:

همان گونه که اشاره شد، لایه داخلی وبیرونی نیک بسپار یزد پایپ را نوعی پلیمر تشکیل داده است . این پلیمر برای موارد مصرف آب سرد و گرم متفاوت است .

برای آب سرد از HDPE که پلیمری مناسب برای آب آشامیدنی و انتقال آب سرد می باشد ، استفاده می شود .

لوله (MPL)PE-AL-PE مطابق با استاندارد ASTM F1282 تولید می شود .

برای آب گرم از یکی از پلیمر های PEX یا PERT استفاده می شود که لوله تولید شده تحمل حرارت مداوم۹۵ درجه در فشار۱۰ اتمسفر را دارا است .

لوله (MPH)PEX-AL-PEX یا (MPM)PERT-AL-PERT طبق استاندارد ASTM F1281 و ASTMF1282 تولید می گردد.