مزایای لوله های پنج لایه نیک بسپاریزد

   ۱- کاهش میزان ضایعات لوله:

به دلیل کلاف بودن لوله در متراژهای بالا، از دور ریز آن به میزان قابل توجهی جلوگیری به عمل می آید.

۲-  عدم نفوذ نور، اکسیژن و اشعه ماوراء بنفش:

به دلیل استفاده از لایه آلمینیومی در بین لایه های لوله پنج لایه نیک بسپار یزد، اکسیژن و نور خورشید نمی توانند به داخل لوله نفوذ پیدا کنند و به همین دلیل باعث عدم پوسیدگی سیستم های تأسیساتی می گردد.

۳-  رعایت بهداشت و حفظ طعم و بوی آب آشامیدنی:

عبور نور و اکسیژن از لوله باعث تشکیل جلبک و تغییر در طعم آب می گردد، ولی در لوله های پنج لایه نیک بسپار یزد به دلیل عدم نفوذ نور و اکسیژن، هیچ تغییری در طعم، بو و رنگ آب مصرفی ایجاد می گردد و کاملاً بهداشتی می باشد.

۴- عدم ایجاد و سر و صدا هنگام عبور آب از لوله:

ایجاد ضربه قوچ در لوله باعث سر و صدا می گردد ولی به دلیل نوع ساختار لوله های پنج لایه نیک بسپار یزد و کاهش اتصالات به خصوص در مناطقی که لوله دارای خم می باشد، هیچ صدا یا لرزش اضافی  در اثر عبور آب از لوله ایجاد نمی گردد.

۵-مقاومت در برابر زلزله:

این لوله به دلیل انعطاف بسیار بالا، در مقابل زلزله و نشست های ساختمان تا حدودی مقاوم می باشد.

۶- مقاوم در برابر اسیاری از موتد شیمیایی، اسیدها و بازها:

به دلیل جنس مقاوم لایه داخلی لوله (پلیمرPEX)، عبور اکثر مواد شیمیایی، اسیدهاو بازها از لوله بدون هیچگونه تغییری در آن امکان پذیر می باشد.

۷- نیاز به عایق کاری کمتر:

به دلیل ضریب هدایت حرارتی پایین تر لوله های پنج لایه نسبت به لوله های فلزی، ایم لوله ها نیاز به عایق کاری کمتری دارند.

۸- عمر طولانی و اقتصاد ی بودن:

با توجه به مزایای ذکر شده، لوله های نیک بسپار یزد از عمر کاری بالایی برخوردار است و عمر طولانی و کاهش خسارات در ساختمان ها، بهعث صرفه اقتصادی در بلند مدت برای مصرف کنندگان می شود