مزایای لوله های پلی پروپیلن پوشفیت نیک بسپار

۱- مقاومت ضربه ای عالی و عدم شکستگی حتی در دمای زیر صفر

لوله های پلی پروپیلن پوش فیت به دلیل استفاده از کو پلیمر پروپیلن در تولید آنها حتی در دماهای پایین مقاومت به ضربه بالایی دارند. بر اساس آزمایش های  انجام شده در دمای صفر درجه سانتیگراد مقاومت به ضربه این نوع پلی پروپیلن ۱۵ بار بزرگتر از پی وی سی می باشد.

۲- مقاومت عالی در برابر آب گرم

سیستم پوش فیت مقاومت بسیار خوبی در برابر آب گرم خروجی از ماشین لباسشویی و ظرف شویی از خود نشان می دهد. لوله ها از جنس پلی پروپیلن در مقایسه با لوله های دیگر مقاومت حرارتی بیشتری دارند و می توانند دمای ۹۰ درجه را تحمل کنند. بنابراین می توانند برای تخلیه لحظه ای آب ظرفشویی بدون هیچ مشکلی بکار روند، نمودار زیر نتایج حاصل از آزمایش حرارت روی لوله های مختلف را نشان می دهد.

۳- مقاومت عالی در برابر شوینده ها، مواد فعال سطحی و همچنین مواد شیمیایی

لوله های پلی پروپیلن پوش فیت نیک بسپار در برابر مواد شیمیایی و مواد شوینده از مقاومت بالایی برخوردار می باشند. با توجه به این که تخلیه فاضلاب شهری و خانگی از طریق لوله ها، به صورت بدون فشار و به شکل ثقلی انجام می گیرد این فرصت به مواد شیمیایی و همچنین مواد شوینده فعال در فاضلاب داده می شود تا واکنش های بیولوژیکی انجام دهند، ترکیبات حاصل از چنین واکنش هایی باعث خوردگی و سایش در لوله های چدنی و غیره می شوند در حالی که به دلیل سطح داخلی صاف و مقاومت شیمیایی بالای لوله های پلی پروپیلن این واکنش ها هیچ تاثیری در خوردگی و سایش آنها ندارند.

۴- مقاومت سایشی بالا

لوله های پلی پروپیلن پوش فیت نیک بسپار سطح داخلی صاف و صیقلی دارند و از مقاومت سایشی بالایی برخوردارند.

۵- مقاوم در برابر جریان الکتریسیته

سیستم نصب شده به طور ضعیفی الکتریسیته را هدایت می کند، بنابراین هیچ آسیبی به لوله وارد نمی کند.

۶- عایق صوتی مناسب

لوله های پلی پروپیلن  پوش فیت نیک بسپار به دلیل نوع پلیمرشان عایق صوتی مناسبی هستند.

۷- پایداری ابعادی بالا

این خاصیت قابلیت کوپل شدن با اورینگ لاستیکی را اعطا می کند.

۸- صاف و صیقلی بودن سطوح داخلی

سطح داخلی بسیار صاف و صیقلی به جریان قاضلاب در لوله کمک می کند و مانع از تشکیل رسوب و تجمع میکرو اورگانیسم ها می گردد.