لوله پلی اتیلن فاضلابی

دفع کردن فاضلاب از محیط زیست انسانی همیشه یکی از با اهمیت ترین موضوع های تمام جوامع بوده است. به دلیل استعداد بیشمار این مواد در ایجاد بیماریهای مختلف، انسان مجبور است تا فاضلاب ایجاد شده توسط خود را به محیطی بیرون از منطقه زندگی خود منتقل کرده و با جمع کردن آن به تصفیه و دفع آن بپردازد. امروزه سیستمهای انتقال فاضلاب متشکل از خطوط لوله، منهولها، راکتورهای تصفیه و اجزای ریز و درشت دیگری است که فاضلاب از سرتاسر شهر درون آنها جاری شده و به مکان مشخصی منتقل می شود.

به دلیل وجود باکتریهای بی هوازی در فاضلاب و فعالیت آنها، ترکیبات خورنده و بدبویی نظیر گاز هیدروسولفور تشکیل می شود که وجود آنها لزوم یک طراحی دقیق مهندسی برای خطوط انتقال فاضلاب را موجب می شود.

مزایای استفاده از لوله ای پلی اتیلن فاضلابی

سبکی لوله ها

٢ـ انعطاف پذیری

٣ـ مقاومت خارجی لوله ها در مقابل بارهای وارده

۴ـ سرعت اجرا

۵ـ نصب راحت

۶ـ ضریب زبری پایین

٧ـ مقاومت در مقابل مواد شیمیایی

٨ـ طول عمر بالا

٩ـ تنوع اتصالات

۱۰ـ غیر سمی بودن

مواد اولیه مورد استفاده در ساخت لوله های پلی اتیلن در گروه های HDPEوLDPEودسته های PE100تاPE80 تقسیم میشوند.

این مواد به دلیل ساختار شیمیایی ومولکولی ویژه ای که دارند در برابر اسیدها ، بازها ونمکها تا حد مطلوبی مقاومت دارند و فرایند های الکتروشیمیایی که در فلزات منجر به خوردگی میشوند،به روی آنها بی اثر است.تنها در مجاورت با مواد شیمیایی بسیارقوی و زمان طولانی و دمای بالا این مواد تحت تاثیر وتخریب قرار میگیرند.

فرایند تولید

تولیدلوله های پلی اتیلن در این شرکت توسط سیستم اکستروژن و طی مراحل زیر انجام میگیرد.

۱-آماده سازی مواد اولیه

۲-اکستروژن

۳-دای((DIE که ارتباط دهنده بین قالب و اکسترودر میباشد.

۴-رفتن در قالب

۵-فرایندتولید

۶-کالیبراتوروتانک خلا

آزمون فشار در لوله های نصب شده

پس از نصب لوله های پلی اتیلن و برای اطمینان از صحت کارکرد خط لوله و عدم نشتی درآن باید آزمون فشار راطبق روش زیر انجام داد.

۱-ابتدا تمامی خطوط لوله را از نظرسلامت ظاهری و استحکام اتصالات و خطوط لوله برسی نموده و دو طرف لوله را به وسیله درپوش مسدود نماید.

۲-یک شیر هواگیری در بالاترین سطح خط لوله و یک فشار سنج وشیر ورودی آب در پایین ترین سطح خط لوله ویک فشار سنج وشیر ورودی اب در پایین ترین سطح خط لوله نصب نمایید.

۳-لوله را از آب پر نمایید وتوسط شیر هوا گیری هوای موجود در خط لوله را تخلیه نمایید.

۴-بادستگاه تزریق فشار ،فشار داخل را تا ۲/۱ فشار اسمی بالا ببرید وسپس کل خط لوله را از نظر نشتی اتصالات بررسی نمایید.

۵-در صورت نشتی در خط لوله ،نقاط مورد نظر را اصلاح و مراحل فوق را مجددا تکرار نمایید.

۶-در صورت عدم نشتی ، فشار لوله را تا ۵/۱ برابر فشار اسمی بالا میبریم و مدت ۱ ساعت آن را ثابت نگه میداریم.

۷-چنانچه در این مدت ، شکستگی ، نشتی ویا هرگونه نقصی در سیستم بوجود نیاید،نتیجه کثبت است.

۸-توجه کنید حداکثر طول لوله در این آزمون ۵۰۰متر است و فشار سنج باید در پایینترین سطح خط لوله قرارگیرد تا حداکثر فشار در این آزمون از مقدار ذکر شده بالاتر نرود.

lulufazelabipolietilin