لوله سوپرپایپ

لایه های فلز و پلیمر طی فرآیند دقیق توسط دولایه مخصوص با هم تلفیق می شوند. کیفیت ممتاز سوپرپایپ ناشی از نحوه تلفیق شدن و چسبندگی این لایه هاست. برآیند ویژگی های پنج لایه سوپرپایپ همراه با به کارگیری تکنیک های خاص، آن را به لوله ای یکپارچه با خصوصیات استثنایی و ممتاز تبدیل می کند.
  • مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی، رسوب گرفتگی و اغلب مواد شیمیایی
  • تحمل میزان فشار مداوم تا ۱۰ بار و مقاوم در برابر دما تا ۹۵ درجه سانتیگراد
  • مقاوم در برابر نفوذ اکسیژن
  • ضریب انبساط طولی کم، تقریبا معادل لوله های مسی
  • ضریب انتقال حرارت ایده آل
  • افت فشار کم
  • شکل پذیر، سبک و زیبا
  • سهولت و سرعت نصب به میزان ۱۰ برابر بیشتر از لوله کشی معمولی
  • ضایعات مصرف نزدیک به صفر