فروش عمده پلیکا گل پلیمر

فروش عمده پلیکا گلپایگان
فروش عمده پلیکا  تک ستاره گلپایگان
فروش عمده پلیکا  گل پلیمر
فروش عمده  پلیکا شهریار
فروش عمده پلیکا  سمنان

*موارد کاربرد لوله پلیکا ,( PVC )و ( UPVC ) *
-لوله جهت کلیه پروژه های ساختمانی فاضلابی بهداشتی
-آبرسانی کشاورزی زهکشی صنعتی
-خطوط مخابرات و آبیاری قطره ای
-لوله های برقی مخابراتی حفاظت کابل های مخابراتی
-پروژه های مخابراتی و کاورینگ کابل

از اینکه لحظاتی را با شما همکاران  فروشندگان پیمانکاران و … باشیم خرسندیم