سوپرپایپ و ساختار آن

ساختار لوله های سوپر پایپ :

یک لوله آلومینیمی با جوش طولی اولتراسونیک ،‌بدنه اصلی سوپر پایپ را تشکیل می دهد . این لایه فلزی مقاومت در برابر فشار ، حرارت و نفوذ اکسیژن را تامین می کند . در لایه های داخلی و بیرونی سوپر پایپ به جای پلی اتیلن مشبک (PEX) از پلیمر جدید PEOC استفاده می شود که عمر این پلیمر در شرایط سخت کاری و در فشار و دمای بالا حتی با ضریب اطمینان ۵/۲ بیش از ۴۰۰ سال است

لایه های فلزی و پلیمر طی فرآیندی توسط دو لایه چس مخصوص با هم تلفیق می شوند

جدول مقایسه ای سوپر پایپ :

فلزی

پلیمری

سوپر پایپ

خورندگی از داخل یا خارج

بلی

خیر

خیر

رسوب پذیری

بلی

خیر

خیر

تحمل دما و فشار بالا

بلی

خیر

بلی

فریب انبساط طوری

کم

زیاد

کم

نفوذ اکسیژن

خیر

بلی

خیر

مقاومت مکانیکی

خوب

کم

خوب

شکل پذیری

بلی

خیر

بلی

وزن

سنگین

سبک

سبک

 http://www.superpipe.com/fa/images/site-pages/pipe2+page01.jpg