تولید لوله پلیکا

لوله های پلاستیکی (لوله های پلی اتیلن)  به عنوان یک محصول با خصوصیات شناخته شده، قابل پیش بینی و شکل ظاهری قابل تجدید از زمینه های مصرفی رو به رشدی برخوردار می باشد. این محصولات از نقطه نظر مشخصات فیزیکی و کاربرد دارای انواع بسیار متفاوتی بوده که برای هرکدام از این انواع، استانداردهای خاصی نیز تدوین گردیده است.

از جمله خصوصیات اصلی لوله های پلی اتیلن می توان به ضربه پذیری، سختی کم، ذوب حرارتی، مقاومت در مقابل خوردگی و سایش و سهولت دسترسی به قطرهای بالاتر و سهولت حمل و نقل اشاره نمود که هریک از این موارد می توانند موجب بهبود شرایط پذیرش یک محصول گردند.

تولید لوله پلیکا